Soužití se psem


Deset pravidel soužití se psem

 1. do domu pes nesmí
 2. No dobře, do domu smí, ale jen do některých místností.
 3. Pes smí do všech místností, ale nesmí lehat na nábytek.
 4. Pes smí lehat jen na starý nábytek.
 5. Tak dobře, smí lehat všude na nábytku, ale nesmí spát s lidmi v posteli.
 6. Ok, pes smí do postele, ale jen když ho tam pán zavolá.
 7. Pes smí spát v posteli, když se mu zachce, ale nesmí zalézat pod peřinu.
 8. Pes smí pod peřinu, ale jen když ho tam pán pozve.
 9. Pes smí spát pod peřinou každou noc.
 10. Lidé mohou pod peřinu jen se svolením psa. (převzato)

 

Zákony psího vlastnictví

 • jestli se mi to líbí, je to moje
 • pokud to mám v tlamě, je to moje
 • pokud ti to můžu sebrat, je to moje
 • pokud si s něčím hraješ a položíš to, je to moje
 • pokud jsem to měl před chvílí, je to moje
 • pokud to jen vypadá jako moje, je to moje
 • pokud je to moje, nesmí se to podobat ničemu z tvých věcí
 • pokud to rozkoušu na kousky, všechny kousky jsou moje
 • pokud jsem to viděl první, je to moje
 • když se to rozbije, je to tvoje (převzato)

 

Desatero proseb psa

 1. Můj život trvá 10-15let. Každé odloučení od Tebe znamená pro mne utrpení. Pomysli na to, než si mě pořídíš.
 2. Dej mi čas porozumět tomu, co ode mě vyžaduješ.
 3. Pěstuj si důvěru ve mne – tvou důvěrou já žiji.
 4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mne za trest. Ty máš svou práci, svou zábavu a své přátele – já mám jen Tebe.
 5. Hodně se mnou mluv. Tvým slovům já sice nerozumím, za to však hlasu, kterým se na mne obracíš.
 6. Věz, že nezapomenu nikdy, jak se se mnou jednalo.
 7. Pomysli, než mne udeříš, že mé čelisti mohou snadno rozdrtit kosti Tvé ruky, ale já toho nikdy nevyužiji.
 8. Než mi při práci mrzutě vytkneš neochotu a lenost, zkus si uvědomit, že mne možná trápí nevhodná strava, snad jsem byl dlouho vystaven slunci, nebo mám již opotřebované srdce.
 9. Postarej se o mne až zestárnu – také Ty budeš jednou starý.
 10. Buď se mnou v každé chvíli. Neřekni nikdy: “Ať se to stane v mé nepřítomnosti”. S tebou bude pro mne všechno lehčí…také odchod z tohoto světa , konec mého života, který vždy patřil Tobě. Dovol mi proto odejít s Tvým pohlazením a s Tvými slovy na rozloučenou. Moje věrné oči se i v tomto posledním okamžiku budou otáčet za Tebou a bylo by pro mne velice těžké a smutné, kdyby Tě nikde nenašly.

 

Co se můžeme naučit od psů

 • když na něco dostatečně dlouho civíš, získáš to
 • nevycházej ven bez průkazu
 • když je čas spát, nech návštěvu návštěvou, a běž si lehnout
 • když to není mokré, není to opravdový polibek
 • buď k lidem otevřený, své pocity můžeš vyjádřit počůráním jejich bot
 • vítej lidi přátelsky – studený čumák v klíně je ta nejlepší z cest